Amália Krištofovičová, dlhoročná folkloristka telom i dušou 😊 oslávila v marci 2021 krásne okrúhle sedemdesiate narodeniny!

K folklóru ju priviedli rodičia v roku 1970, keď mala 19 rokov a odvtedy je folklór jej vášňou a neoddeliteľnou súčasťou života. Najskôr pôsobila ako aktívna členka vo folklórnej skupine CÍFER a od roku 1991 sa stala jej vedúcou. Za tých 27 rokov pod jej úspešným vedením reprezentovala folklórna skupina západoslovenský folklór a obec Cífer na veľkom počte vystúpení a festivalov doma i v zahraničí.

Okrem toho získala v roku 2011 dve významné ocenenia a to Cenu obce Cífer za reprezentáciu obce a Pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša za trvalý prínos v oblasti kultúry.

Svojou vášňou pre tanec si trikrát v rámci súťaže Šaffova ostroha vytancovala spolu s bratom Jozefom Bachratým ml. titul „Laureáti ľudového tanca“ s cíferskými tancami-Cíferská polka a Čardáš. V roku 2012 boli dokonca zapísaní do Zlatého fondu ľudového tanca v sólovom tanci.

 

Členovia Folklórnej skupiny CÍFER želajú Amálke len to najlepšie, najmä veľa zdravia a ešte veľa folklórnych vystúpení, pretože na pódiu v kroji sa vždy cíti ako doma 😉🥂