Jozef Bachratý 23. júla 2022 oslávil sedemdesiate narodeniny. Joja ako 21 ročného priviedli k folklóru jeho rodičia v roku 1973. Odvtedy je folklór jeho vášňou a neoddeliteľnou súčasťou jeho života.
V programoch ho môžete registrovať v hovorenom slove, sólových piesňach, či tancoch. Bez neho sa snáď nezaobíde ani jedno predstavenie. Vždy rád podá pomocnú ruku, poradí mladým členom, či pri tanci (napr. Širákovom) alebo hovorenom slove. Pomáha a sám vyrába rekvizity na rôzne predstavenia potrebné pri vystúpeniach.
Reprezentoval obec Cífer vo veľkom počte vystúpení, festivalov doma aj v zahraničí. Patrí k popredným tanečníkom folklórnej skupiny, čo veľakrát dokázal na celoštátnych súťažiach párových tancov. K tým najvzácnejším oceneniam patrí štvornásobná výhra v rámci súťaže párových tancov Šaffova ostroha v Dolnom Klčove. Vytancoval si ich so svojimi sestrami Amáliou a Emíliou s tancami – Cíferská polka a Čardáš. Ako dvojnásobný laureát Šaffovej ostrohy boli spolu so sestrou Amáliou zaradení do Zlatého fondu, ako nositelia kultúrneho dedičstva a ľudových tradícií.
Lásku k folklóru neustále vštepoval aj svojim dvom dcéram (ako jeho rodičia), z ktorých Kristína je v súčasnosti vedúcou Folklórnej skupiny CÍFER. Jeho dlhodobá športová (bol futbalista A-mužstva TJ Družstevník Mier Cífer, hráč celku Huracán v cíferskej interlige v rokoch 1974-1980) ale najmä kultúrna angažovanosť neostala bez povšimnutia. V roku 2019 mu bolo udelené druhé najvyššie obecné ocenenie – Cena obce Cífer.
Členovia Folklórnej skupiny CÍFER želajú Jojovi všetko len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, nech má stále vrtké nohy pri tanci a skvelý hlas pri speve našich cíferských piesní, nech sa teší z našich mnohých folklórnych vystúpení. 🥂