Vystúpenie na 15. výročí spolupráce medzi Trnavským samosprávnym krajom a Juhomoravským krajom 🌷