Tance

(po kliknutí na názov tanca sa zobrazí video)

Širákoví
Čardáš a frišká
Čerešenka
Hruška
Slovenská polka
Serecká polka
Cíferská polka
Ježová
Halmešák
Za čo tí voli

Cíferská beseda je zložená z tancov:

Za stodolku – polka
Cíferskí valčík
Húpaná polka
Pustapácki kostolíček – verbung
Sotiš
Šalátová polka
Židovka
Za stodolku

Taneční sólisti

Emília Bachratá ml.
Jozef Bachratý ml.
Kristína Bachratá
Peter Gross
Amália Krištofovičová
Anna Olosová
Lenka Páleníková
Róberta Schmidtová
Andrea Ujháziová

Šaffova ostroha

2012

  • Peter Gross a Lenka Páleníková sa zúčastnili v kategórii C do 35 rokov s tancami Cíferský valčík a Sotýš.
  • Súrodenci Jozef Bachratý ml. a Amália Krištofovičová sa stali v kategórii E nad 60 rokov nositeľmi ľudových tradícií a boli zapísaní do Zlatého fondu v sólovom tanci. V tom istom roku vystúpili na Folklórnom festivale vo Východnej v programe 20-ročná Šaffova ostroha.

2011

  •  Jozef Bachratý ml. s dcérou Kristínou Bachratou sa zúčastnili v kategórii D 35-60 rokov s tancami Cíferská polka a Čardáš. Na heligonke doprevádzal Milan Backa

2006

  • Súrodenci Jozef Bachratý ml. a Amália Krištofovičová sa stali Laureátmi v kategórii D 35-60 rokov s tancami Cíferský valčík, Húpaná polka, Sotýš a Šalátová polka. Na heligonke doprevádzal Milan Backa.

2005

  • Súrodenci Jozef Bachratý ml. a Amália Krištofovičová a stali sa Laureátmi v kategórii D 35-60 rokov s tancami Cíferská polka a Čardáš. Na heligonke  doprevádzal Milan Backa.

1995

  • Súrodenci Jozef Bachratý ml. a Emília Bachratá ml. sa stali Laureátmi na celoslovenskej súťaži vo Východnej s tancami Cíferská polka a Čardáš. Na heligonke doprevádzal Milan Backa.
Laureáti
Jozef Bachratý ml. a Amália Krištofovičová