Tance

(po kliknutí na názov tanca sa zobrazí video)

Širákoví
Čardáš a frišká
Čerešenka
Hruška
Slovenská polka
Serecká polka
Cíferská polka
Ježová
Halmešák
Za čo tí voli

Cíferská beseda je zložená z tancov:

Za stodolku – polka
Cíferskí valčík
Húpaná polka
Pustapácki kostolíček – verbung
Sotiš
Šalátová polka
Židovka
Za stodolku

Taneční sólisti

Emília Bachratá ml.
Jozef Bachratý ml.
Kristína Bachratá
Peter Gross
Amália Krištofovičová
Anna Olosová
Lenka Repková
Andrea Ujháziová

Šaffova ostroha

2012

  • Peter Gross a Lenka Repková sa zúčastnili v kategórii C do 35 rokov s tancami Cíferský valčík a Sotýš.
  • Súrodenci Jozef Bachratý ml. a Amália Krištofovičová sa stali v kategórii E nad 60 rokov nositeľmi ľudových tradícií a boli zapísaní do Zlatého fondu v sólovom tanci. V tom istom roku vystúpili na Folklórnom festivale vo Východnej v programe 20-ročná Šaffova ostroha.

2011

  •  Jozef Bachratý ml. s dcérou Kristínou Bachratou sa zúčastnili v kategórii D 35-60 rokov s tancami Cíferská polka a Čardáš. Na heligonke doprevádzal Milan Backa

2006

  • Súrodenci Jozef Bachratý ml. a Amália Krištofovičová sa stali Laureátmi v kategórii D 35-60 rokov s tancami Cíferský valčík, Húpaná polka, Sotýš a Šalátová polka. Na heligonke doprevádzal Milan Backa.

2005

  • Súrodenci Jozef Bachratý ml. a Amália Krištofovičová a stali sa Laureátmi v kategórii D 35-60 rokov s tancami Cíferská polka a Čardáš. Na heligonke  doprevádzal Milan Backa.

1995

  • Súrodenci Jozef Bachratý ml. a Emília Bachratá ml. sa stali Laureátmi na celoslovenskej súťaži vo Východnej s tancami Cíferská polka a Čardáš. Na heligonke doprevádzal Milan Backa.
Laureáti
Jozef Bachratý ml. a Amália Krištofovičová