Emília Bachratá ml.
Emília Bachratá ml.
Krojárka
Kristína Bachratá
Kristína Bachratá
Vedúca FSk CÍFER
Jozef Bachratý ml.
Jozef Bachratý ml.
Člen skupiny
Dominika Báchorová
Dominika Báchorová
Člen skupiny
Richard Bruckmayer
Richard Bruckmayer
Člen skupiny
Tomáš Bukovič
Tomáš Bukovič
Člen skupiny
Marián Císar
Marián Císar
Člen skupiny
Nikola Císarová
Nikola Císarová
Člen skupiny
Soňa Císarová
Soňa Císarová
Člen skupiny
Tomáš Čechovič
Tomáš Čechovič
Člen skupiny
Vierka Formanková
Vierka Formanková
Člen skupiny
Peter Gross
Peter Gross
Člen skupiny
Miroslav Horváth
Miroslav Horváth
Člen skupiny
Iveta Chmurová (Bachratá)
Iveta Chmurová (Bachratá)
Člen skupiny
Janka Chmurová (Lovásová)
Janka Chmurová (Lovásová)
Člen skupiny
Ján Januška
Ján Januška
Harmonikár
Jozef Krištofovič
Jozef Krištofovič
Člen skupiny
Martin Krištofovič
Martin Krištofovič
Člen skupiny
Amália Krištofovičová (Bachratá)
Amália Krištofovičová (Bachratá)
Zástupkyňa vedúcej FSk
Tibor Lukovič
Tibor Lukovič
Člen skupiny
Lucia Majkovičová
Lucia Majkovičová
Člen skupiny
Laura Matušicová
Laura Matušicová
Člen skupiny
Nikola Matušicová
Nikola Matušicová
Člen skupiny
Peter Moravec
Peter Moravec
Člen skupiny
Anna Olosová
Anna Olosová
Viazačka stužiek
Lenka Repková (Páleníková)
Lenka Repková (Páleníková)
Člen skupiny
Róberta Schmidtová
Róberta Schmidtová
Člen skupiny
Andrea Ujháziová
Andrea Ujháziová
Viazačka stužiek

Bývalí členovia

 1. Augustínová – Pavlíková Kvetoslava
 2. Backa Ján
 3. Backa Milan – Heligonkár
 4. Bachratá Emília st. +
 5. Bachratá – Kreuzingerová Lýdia
 6. Bachratá – Gašpieriková Marta +
 7. Bachratá – Domanová Mária +
 8. Bachratá Terézia
 9. Bachratý Jozef st. +
 10. Bachratý Miloš
 11. Bachratý Pavol
 12. Bangová – Bobríková Andrea
 13. Baránek Tomáš
 14. Baránková Viera
 15. Bednárová – Kupkovičová Denisa
 16. Belan Štefan +
 17. Belanová – Krúpová Stanislava
 18. Benkovský Štefan
 19. Bernadič Jozef +
 20. Bernadič Ladislav, Ing. + – Vedúci FSk (1970-1990)
 21. Bernadič Štefan +
 22. Bernadičová Mária +
 23. Binková Martina
 24. Bogyová Vanesa
 25. Bošnák Štefan (Bohuš)
 26. Bubáková – Bachratá Zuzana
 27. Buberník Vladimír +
 28. Bukovičová – Huličiaková Oľga
 29. Bukovičová – Zemanovičová Mária
 30. Caja Dušan ml.
 31. Císar Emil +
 32. Císarová Irena +
 33. Čajkovičová Lenka
 34. Čechovič Imrich +
 35. Čechovič Štefan ml.
 36. Čechovič Štefan st. +
 37. Čechovičová Pavlína +
 38. Demovičová Rozália +
 39. Diničová – Malýchová Ľubica
 40. Domoráková Filoména +
 41. Domoráková Irena +
 42. Domoráková Mária +
 43. Fajnor Ľubomír
 44. Fulier Ladislav
 45. Garai Peter
 46. Gašparovič Marián +
 47. Glasa Marián
 48. Grúsová Rozália +
 49. Habiňák Peter
 50. Habiňáková Nela
 51. Hanková Marta
 52. Hanus Stanislav + – Harmonikár
 53. Haršány – Lukovičová Lucia
 54. Holek Peter
 55. Horňáková – Kovačičová Evelína
 56. Horváth Michal +
 57. Horváth Tomáš
 58. Horváthová Magdaléna +
 59. Horváthová – Razimová Zuzana
 60. Hradská Amália Helena +
 61. Hradská Mária – Viazačka stužiek
 62. Hradská Mária Oľga
 63. Hradský Otto +
 64. Hrnčár Jozef
 65. Chmura Miroslav ml.
 66. Chobotová – Krišková Lucia
 67. Chobotová Michaela
 68. Chvostík Rudolf +
 69. Ivančík Jozef
 70. Jankechová – Domoráková Rozália
 71. Jursová – Krutá Irena
 72. Kollár – Kupkovičová Patrícia
 73. Kolláriková Margaréta
 74. Kollárová – Čechovičová Edita
 75. Kollárová – Moravcová Jana
 76. Kontrová – Rakúsová Renáta
 77. Kotvasová – Tomašovičová Ingrid
 78. Kovačócy Ján + – Heligonkár
 79. Krajčovič Jozef +
 80. Krajčovičová Mária + – Viazačka stužiek
 81. Krajčovičová Zuzana
 82. Krivičková Mária +
 83. Krivosudský Jozef
 84. Krupová – Kormúthová Adriana
 85. Krutek Emil – Harmonikár
 86. Krutý Ambróz +
 87. Kunák Michal +
 88. Kyllarová Gabriela
 89. Lanáková Hildegarda
 90. Leffler Peter
 91. Lengyelová – Čerchlová Andrea
 92. Liptaková – Merceková Norika
 93. Lukovičová – Lišková Iveta
 94. Machajová – Gašpieriková Oľga
 95. Malíchová Mária st. +
 96. Malíchová Zuzana
 97. Martináková – Krajčovičová Daniela
 98. Matoušková – Bachratá Petra
 99. Miškerníková – Hrnčárová Oľga
 100. Mĺkva – Krištofovičová Nina
 101. Moravcová Henrieta
 102. Moravčíková – Baranová Eva
 103. Morvay Vít
 104. Nitriansky Ľudovít +
 105. Novomestská – Krajčovičová Mária
 106. Novosedlíková – Hauptvógelová Martina
 107. Olša Pavol
 108. Orlický Erik
 109. Orlický Peter
 110. Orlická – Glozneková Bronislava
 111. Pavlíková – Domoráková Marta
 112. Páleník Peter
 113. Páleník Vladimír +
 114. Popluhár Emil +
 115. Popluhárová Rozália +
 116. Puškár Marián
 117. Radakovič Štefan
 118. Radakovičová – Rakúsová Svetlana
 119. Rakús František
 120. Rakús Jozef +
 121. Repáš Rudolf +
 122. Rusnák Jozef
 123. Rusnáková Jozefína
 124. Sabová Emília +
 125. Sedláková – Brunovská Agáta
 126. Siposová – Školarová Monika
 127. Sklenár Jaroslav
 128. Stolárik Alfréd
 129. Stoláriková Anna st. + (Vančíková)
 130. Stoláriková – Garaiová Anna
 131. Straková Dagmar
 132. Susko Šimon – Harmonikár
 133. Šarmír Juraj
 134. Šarmír Peter
 135. Šarmírová – Jantuhová Jarmila
 136. Šimončič Ján +
 137. Šramel František +
 138. Šramelová – Colerová Ingrid
 139. Šramková – Trnčíková Eliška
 140. Tepala Jozef +
 141. Tepalová Terézia
 142. Tomovič Marián +
 143. Tóth Ambróz
 144. Tóthová Margita
 145. Töröková Mária +
 146. Urbánek Jozef
 147. Urbánek Peter
 148. Urbánková – Neštická Ingrid +
 149. Uváčková – Ondrušková Eva
 150. Valentová Martina
 151. Veverková – Krajčovičová Radka
 152. Vidovič František – Harmonikár
 153. Vighová – Orlická Mária
 154. Viskupičová – Verešová Ľuboslava
 155. Vlkovičová – Köszeghyová Magdaléna
 156. Zemanovič Igor +
 157. Zifčák Peter – Harmonikár