Kto sme a čo robíme

Folklórna skupina CÍFER prezentuje výlučne zvyky a tradície obce Cífer a trnavského regiónu. Repertoár folklórneho kolektívu zobrazuje autentický folklór tohto pôsobivého regiónu a obohacuje ho aj jeho írečité nárečie a krásu bohatej výšivky ľudového kroja. Vo svojom repertoári má napr.: žatevné, regrútske, hodové, či svadobné pásmo, obrázky zo života Cíferanov a vianočné koledy. Piesňami, tancami, hovoreným slovom a krásnymi krojmi členovia folklórnej skupiny tento región približujú širokej verejnosti v rôznych kútoch Slovenska i v zahraničí.

V Cíferi, najväčšej obci v trnavského regiónu, sa bez vystúpenia a účasti folklórnej skupiny nezaobíde žiadna oslava, výročie či sviatok. Folklórna skupina sa zapája aj do reálneho života. Robí odobierky, čepčenie nevesty na svadbách, tradičné chodenie Mikuláša so svojím sprievodom, fašiangový sprievod po dedine alebo stavanie mája.

V súčasnosti má folklórna skupina CÍFER 34 aktívnych členov. Jej skupinová základňa pozostáva z troch zložiek: tanečnej, speváckej a hudobnej. Folklórna skupina účinkovala a stále účinkuje v televízii, na rôznych folklórnych festivaloch, prehliadkach a súťažiach doma i v zahraničí, kde získala rad ocenení.

Vedúcou folklórnej skupiny je Amália Krištofovičová.

       Zaujímavosti

  • Vo folklórnej skupine CÍFER  pretancovali čižmy štyri generácie tanečníkov, spevákov a hudobníkov.
  • Členská základňa pozostáva zo 14 žien, 16 mužov a 4 detí.
  • Máme troch výborných harmonikárov a jedného heligonkára.
  • Každý rok absolvujeme približne 12 vystúpení a 20 čepčení.
  • Hrdíme sa krojmi, ktoré sú zlatom, striebrom a hodvábom vyšívané.
  • Na konte máme 11 kolektívnych a individuálnych ocenení.