Počas vianočných trhov sme dostali 18.12.2022 možnosť vystúpiť aj v Trnave priamo na námestí.