Pri príležitosti 730. výročia 1. písomnej zmienky o obci Cífer sme sa aj my, už tradične zúčastnili slávnostného sprievodu po našej obci a následne sme na hodovom programe predviedli naše obľúbené hodové pásmo. 🍷 Prišli nás podporiť ako každý rok aj naši výborní priatelia z družobnej obce Telnice na čele so starostom Františkom Kroutilom.