Ešte v máji tohto roku sa uskutočnila fotodokumentácia ľudového odevu v obci Cífer, ktorú realizoval digitalizačný tím CTĽK. Podarilo sa zdokumentovať viac ako storočné odevy a odevné súčasti. Zaznamenal sa postup obliekania mladuchy ako aj špecifický postup uväzovania stužiek slobodných dievčat. Viaceré odevy boli nafotené aj s využitím motorizovaného otočného stola a následne spracované do 360° produktových fotografií. Všetky materiály sú sprístupnené na webovom sídle www.fondtlk.sk pod obcou pôvodu Cífer alebo v našej fotogalérii.

Digitalizačný tím CTĽK tvorili: Michal Veselský, Stanislava Tichá a Miroslav Hanák.