Folklórna skupina Cífer sa počas tohto leta zúčastnila viacerých folklórnych festivalov na
Slovensku, kde svojím účinkovaním reprezentovala našu obec, zvyky a tradície nášho
regiónu a krásne cíferské kroje.

Na začiatku júna sa konala tradičná Slávnosť ruží v Dolnej Krupej, ktorou si
Dolnokrupčania každoročne pripomínajú grófku Máriu Henrietu Chotekovú. Začiatkom 20.
storočia založila jedno z najväčších rozárií v Európe. Bola uznávanou odborníčkou v tejto
oblasti v celoeurópskom meradle a v období najväčšieho rozkvetu ružovej záhrady v kaštieli
kvitlo naraz až 6 000 kvetov. Jej pamiatku sme si uctili aj my zapojením sa do krojovaného
sprievodu k mauzóleu Chotekovcov, v ktorom bola v roku 1946 ružová grófka pochovaná.
Popoludní sa v kaštieľskom parku konala prehliadka folklórnych súborov a skupín
trnavského regiónu, kde sme sa predstavili našimi piesňami a tancami a na záver programu
sme zaspievali spoločnú pieseň.

V nedeľu 11. júna sme boli pozvaní na účinkovanie v programe Folklórnych slávností pod
Kamencom v Machulinciach (okr. Zlaté Moravce). Na pódiu sme sa predviedli s piesňami
a tancami, ktoré spestrili a obohatili festival. Rovnako zaujali aj naše pestré kroje, vďaka
ktorým sme vynikali medzi ostatnými folklórnymi skupinami. Aj napriek upršanému počasiu
dopadol festival na výbornú.

Posledný júnový víkend sa v Krakovanoch uskutočnil 55. ročník folklórnych slávností, na
ktoré prijala pozvanie od organizátorov aj naša folklórna skupina. V nedeľu 25. júna sme
spolu s FSk Špačinčanka a FSk Šulekovo účinkovali v spoločnom programe s výstižným
názvom Okolo Trnavy bohatá rovina, v ktorom sme prezentovali zvyky a tradície Cífera a
trnavského regiónu. Navštívili sme aj súkromné etnografické múzeum Za krakovskú bránu,
v ktorom sa nachádza bohatá expozícia ľudového odevu. Spolu s čipkármi zo Slovenska
a Čiech, ktorí sa zúčastnili kurzu paličkovanej čipky, sme si pripomenuli medzinárodný deň
čipky zaspievaním nepísanej hymny čipkárov Chodila dievčina po hore plačúci. Veľmi
obohacujúce boli debaty o výšivkách, ktoré sme hrdo ukazovali prítomným hosťom na
našich krojoch. Mnohí z nich slávnu cíferskú výšivku veľmi dobre poznali a rovnako ako my
ich, ani oni nás nešetrili chválami a obdivom.

Každoročne sa v spolupráci s Obcou Cífer podieľame na organizovaní nášho miestneho
folklórneho dňa s názvom Cíferské folklórne popoludnie. V sobotu 15. júla sa na štadióne
v Cíferi na ľudovú nôtu rozozneli rôzne hudobné nástroje, ktoré na pódiu doprevádzali
účinkujúce telesá zo Slovenska a z Moravy. Predstavili sme sa aj my s obľúbeným
zvykoslovným pásmom Cíferské obrázky, ktoré z časti zachytáva historický opis obce,
múdrosti našich predkov súvisiace s každodennými starosťami i radosťami života na dedine,
a taktiež aj vtipné prekáranie medzi mužmi a ženami. S krásnymi ľudovými piesňami
a tancami po nás vystúpili folklórne skupiny Krakovčanka a Zliechov a čerešničkou na záver
bolo fenomenálne vystúpenie moravského folklórneho súboru Polančan s cimbalovou
muzikou Klobučan. Za svoj výkon zožali od publika obrovský potlesk. Program folklórneho
popoludnia uzavrela Dychová hudba Šenkvičanka, ktorá prítomných zabávala až do
neskorých večerných hodín. Aj napriek extrémnym horúčavám, ktoré celé toto podujatie
sprevádzali, všetci folkloristi a muzikanti dali zo seba maximum, za čo im patrí naša poklona
a vďaka.

5. ročník Cíferského folklórneho popoludnia bol venovaný spomienke na zakladajúceho
člena a dlhoročného umeleckého vedúceho Folklórnej skupiny Cífer, Ing. Ladislava
Bernadiča, pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia (*7.10.1923 †10.2.2005). Na túto
významnú osobnosť moderných cíferských dejín prišla spolu s novinárom a publicistom Mariánom Pavlíkom zaspomínať aj jeho najbližšia rodina – syn Pavol a dcéry Silvia a Emília.
Na záver dojímavej rozpravy sme mu spoločne symbolicky do nebies poslali pozdrav
zaspievaním jeho obľúbenej cíferskej piesne Včera večer mesác višól. Zároveň dávame do
pozornosti, že v sobotu 7. októbra 2023 o 9:00 h sa bude konať zádušná sv. omša
v Kostole sv. Michala v Cíferi a následne pietna spomienka na starom cintoríne, kde si
uctíme pamiatku na tohto vzácneho človeka.

V úvode augusta sme sa zúčastnili Slávností spevu, hudby a tanca v Červeníku. Podporiť
nás prišla aj skupinka Cíferčaniek, ktoré merali cestu na naše vystúpenie, za čom im patrí
veľká vďaka. Po našom vystúpení na ARTpódiu pri Zvonici sme sa presunuli k neďalekému
múzeu na ďalší sprievodný program s názvom Iný kra(o)j, iný mrav o tradičnom ľudovom
odeve z Červeníka a Cífera s pani Máriou Kotlárikovou a našou členkou a krojárkou Milkou
Bachratou, ktorá veľmi pútavo prednášala o cíferskom kroji a výšivke. V úvode sme
zaspievali pieseň V tej našej zahrádke kvitne gbez, ktorú si naše staré a prastaré mamy
spievali počas vyšívania. Naše kroje v tomto priestore vytvorili krásnu kulisu a na záver sme
pridali ešte jednu pieseň, ktorou sme sa s festivalom rozlúčili.

Posledným, avšak najväčším zo všetkých absolvovaných, bol Medzinárodný folklórny
festival Trnavská brána. V sobotu 19. augusta sme sa vlakom odviezli do Trnavy, kde už
o 10:00 h začal krojovaný sprievod účinkujúcich po Hlavnej ulici až k radnici. Pre nás
najexotickejšími boli hostia z Izraela a najzaujímavejšie kroje mali oblečené hostia z Plzne.
Po krátkej ukážke našich tancov a spevov na pódiu pred radnicou bola naša vedúca Amálka
Krištofovičová spolu s ďalšími zástupcami účinkujúcich telies pozvaná na oficiálne privítanie.
V konferenčnej sále trnavskej radnice ich prijala viceprimátorka mesta PhDr. Eva
Nemčovská, PhD., MPH. a po symbolickej výmene darov ich pozvala na čašu vína.
Popoludní nás čakalo vystúpenie na pódiu pred radnicou, po ktorom si publikum s nami
zaspievalo obľúbenú pieseň Okolo Trnavy, bohatá rovina. Niektorí naši členovia neodolali
výstupu na mestskú vežu a nezabudli sme taktiež podporiť našu bývalú členku Martinku
Valentovú, ktorá v ten deň na trnavskom Nádvorí organizovala 2. ročník festivalu Nádvorie
čarovných nití. Nielen výšivkárskym umením sa tu prezentovali desiatky remeselníkov zo
Slovenska a Čiech.

Výmena vo vedení Folklórnej skupiny Cífer
V júni tohto roka sa naša vedúca Kristína Bachratá rozhodla, že po necelých 6 rokoch
vedenia folklórnej skupiny odovzdá pomyselnú štafetu a naďalej ostane už len členkou
skupiny. Na členskej schôdzi bola nakoniec zvolená bývalá vedúca Amália Krištofovičová,
ktorá sa po niekoľkoročnej pauze opäť ujala tejto funkcie a so zanietením pre ňu typickým sa
opäť vrhla do vedenia. Veríme, že sa nám počas Amálkinho vedenia bude minimálne
rovnako dariť ako v predošlých rokoch a Kristínke ďakujeme za všetko, čo pre folklórnu
skupinu urobila. 🎵🎶

Viac fotografií zo všetkých podujatí si môžete pozrieť na našich sociálnych sieťach Facebook a
Instagram.