Tento ročník “Východnej” bol iný ako tie minulé. Keďže pôvodný folklórny festival Východná bol presunutý až na ďalší rok, tím Rozhybkosti a Stano Talapka sa rozhodli zorganizovať priamo v prírodnom amfiteátri vo Východnej v sobotu 4. júla 2020 tzv. “Malú Východnú” a 5. ročník stretnutia milovníkov a zberateľov krojov.

Pozvánku od pána Talapku sme dostali aj my a s nadšením sme sa pustili do príprav. Rozhodli sme sa, že na stretnutí predvedieme naše krásne bohaté svadobné kroje – predviedli sa nevesta so ženíchom (Kristína Bachratá a Martin Krištofovič), prvý družba (Peter Matoušek), družice (Petra Matoušková a Róberta Schmidtová), starý svat so ženou (Jozef Bachratý ml. a Terézia Bachratá) a svadobní rodičia (Amália Krištofovičová a Jozef Krištofovič). Návštevníci mali možnosť na nás vidieť aj veľmi staré a zachované krojové súčasti. Vek niektorých z nich siaha až za hranicu 100 rokov. Celá prehliadka bola komentovaná Emíliou Bachratou a doplnená o rôzne postrehy zo života. Rozpravu o krojoch sme doplnili o dve svadobné piesne, a to “Stracila som partu” v podaní Róberty Schmidtovej a z javiska sme odišli s piesňou “Zahraj nam muzika vesele”. Organizátori aj návštevníci ocenili inakosť, hodnotu aj krásu našich cíferských krojov a tešia sa na ďalšie stretnutie, kde im ukážeme aj iné varianty nášho kroja.

Našu “výpravu” sme zakončili nasledujúci deň výletom do Starej Bystrice k Slovenskému orloju a do Terchovej k Jánošíkovi. Viac fotografií aj celé video z podujatia nájdete na našej facebookovej stránke Folklórna skupina Cífer.