Aj tento rok sme sa už tradične zúčastnili krojovaného sprievodu obcou, ktorému predchádzalo slávnostné zahájenie hodov pred Kostolom sv. Michala Archanjela v Cíferi. ☀️ Sprievod sme ukončili hodnovou piesňou “Na naše hody šecko to voní, tak jako v apatike”.