Krásny bratislavský barokový palác, ktorý je dnes prezidentskou rezidenciou, si dal postaviť v roku 1760 gróf Anton Grassalkovich. On sám tu príliš dlho nepobudol. V priebehu času sa striedali majitelia, menilo sa využitie paláca.

V 80. rokoch 19. storočia sa do Grassalkovichovho paláca nasťahoval so svojou rodinou arciknieža Fridrich, ktorý sa stal v Bratislave veliteľom 5. armádneho zboru. Z habsburského manželského páru bola rozhodne zaujímavejšia jeho ženská polovička – Izabella (1856-1931) z vestfálskej kniežacej rodiny Croy-Dűlmen. Nielen preto, že bola matkou ôsmych dcér a vytúženého syna Albrechta. Izabella bola šarmantná, energická a cieľavedomá dáma s výbornými organizačnými aj obchodnými schopnosťami. Mala mnoho záľub, z ktorých neboli všetky pre ženu jej spoločenského postavenia úplne bežné: holdovala poľovačkám, mala rada tenis, hrala na cimbale, ovládala rôzne ručné práce.

Z Izabellinho naturelu bolo v podstate prirodzené, že jej obdiv k ľudovým výšivkám z okolia Bratislavy neostal len v rovine nadšenia. Pohotovo iniciovala založenie ženského spolku, ktorý už roku 1895 zaregistrovali v Obchodnej a priemyselnej komore ako Pozsony és vidéke himzöháziiparának támogatására alakult nöegyesűlet alebo Fraen-Verein zur Unterstűtzung der Stickerei Haus-Industrie in Pressburg und Umgebung. Spolok dostal meno po svojej patrónke – Izabella. Podľa stanov bolo jeho úlohou podporovanie „domáceho vyšívačského priemyslu“, a to vyšívanie zlatom, striebrom, hodvábom a bavlnou. Osobitnú časť jeho práce tvorila príprava textílií pre cirkevné potreby (omšové rúcha a oltárne prikrývky), podstatou však boli bytové textílie a najmä oblečenie pre dámy a deti, samozrejme, všetko zdobené výšivkami. Návrhárky spolku čerpali hlavne z domácich zdrojov ľudovej tvorby, no adekvátne zohľadňovali aj nové výtvarné prúdy – secesiu a art deco.

Spolok mal dobrý odbyt svojej produkcie, jeho návrhy a realizácie žali úspechy na domácich i zahraničných výstavách, na svetovej výstave v Paríži z roku 1900 mu udelili Grand Prix. Úspechy určite súviseli aj s výbornou reklamou – patrónka spolku a jej dcéry nosili odevy navrhnuté a vyrobené v bratislavskom spolku. Svedčia o tom, okrem iného, fotografie, ktorých autorkou bola samotná Izabella. Činnosť spolku priblížila súčasnej verejnosti výborná výstava V spolku Izabella striebrom, zlatom šili…, ktorú si mohli návštevníci pozrieť na prelome rokov 2000/2001 v priestoroch SNM na Bratislavskom hrade (iniciovala ju E. Cisárová Mináriková).

Autor: Marta Stachová
Foto: z archívu autora
Zdroj: Historická revue 12/2007