Aj tento rok boli niektorí z našich členov ocenení starostom obce Cífer Marošom Saganom.

Čestné občianstvo Cífera, najvyššie obecné ocenenie, získala folkloristka telom i dušou Amália Krištofovičová. Už celých 50 rokov je členkou našej folklórnej skupiny Cífer. Od roku 1991 bola dlhé roky jej vedúcou. Zaslúžila sa o vysokú úroveň skupiny, jej repertoár obohacovala novými pásmami, piesňami a tancami z Cífera. V tomto roku Amália oslávila taktiež životné jubileum.

 

Obecné zastupiteľstvo udelilo Cenu obce Cífer aj ďalším našim členkám: Anne Olosovej, Emílii Bachratej a Folklórnej skupine Cífer