V nedeľu 24.11.2019 boli náš člen Jozef Bachratý ml. a bývalá členka Martina Valentová ocenení za záslužnú činnosť v prospech obce.

Jozef Bachratý ml. – Cena obce Cífer – za významný prínos v oblasti kultúrneho rozvoja v obci aktívnym pôsobením vo Folklórnej skupine Cífer, zachovávaním ľudových tradícií, piesní, tancov a krojov v Cíferi.

Martina Valentová – Cena starostu obce Cífer – od mája 2015 vedie kurz vyšívania v Cíferi “Stretnutie pri výšivke”.

Obom srdečne gratulujeme! 👏❤️

Viac fotografií nájdete v našej fotogalérii.