Folklórna skupina Cífer v spolupráci s Obcou Cífer opäť pripravila podujatie, ktoré približuje a zachováva zvyky a tradície nášho regiónu. Po minuloročnej úspešnej premiére vynášania a pálenia Moreny sme sa v nedeľu 24. marca 2024, tentokrát v priestoroch kaštieľa a priľahlého zičiovského parku, symbolicky rozlúčili so zimou a privítali jar.

Na začiatku podujatia si deti v zrekonštruovanej časti kaštieľa rôznymi technikami vyzdobili kraslice a zaujímavými spôsobmi sa naučili pliesť korbáče. Pripravené bolo aj bohaté občerstvenie, stoly sa prehýbali pod napečenými sladkými a slanými dobrotami. Podujatie otvorila vedúca FSk Amália Krištofovičová, ktorá prítomnému davu priblížila význam a symboliku týchto zvykov.

Podľa ľudovej tradície, zvyčajne dva týždne pred Veľkou nocou na Smrtnú nedeľu, mladé dievčatá zo slamy zhotovili figurínu, ktorú vymaľovali a obliekli do starých hábov. Staroslovanskú bohyňu zimy a smrti Morenu v sprievode vyniesli von z chotára, za dedinou ju spálili a hodili do potoka, aby spolu s ňou odišla zima, nešťastie a choroby. Tento sprievod a všetky úkony doprevádzali piesňami a rôznymi zvolaniami, ktoré sa zachovali až do dnešných čias.

Ďalšou tradíciou v období pred Veľkou nocou bolo nosenie letečka. Mladé dievčatá na Kvetnú nedeľu obchádzali dedinu v sprievode s pučiacim zeleným vŕbovým konárom. Ozdobili ho farebnými papierovými reťazami a stuhami, na ktoré povešali vídušká. Letečko malo symbolizovať zrod nového života, zdravie a silu. Ľudovými piesňami a riekankami vítali prichádzajúcu jar.

Po úvode sa sprievod na čele s folkloristami presunul cez zičiovský park až k meandru potoka Gidra. Celým parkom sa niesol spev dievčat, ktoré vynášali Morenu. Dievčatá potom Morenu vyzliekli, zapálili a hodili do potoka. Tento akt sa páčil najmä deťom, ktoré boli fascinované tajomnou až napätou atmosférou.

Deti z folklórneho krúžku z Materskej školy v Cíferi pod vedením pána učiteľa Dominika Sagana a vedúcej FSk Amálky Krištofovičovej nacvičili pásmo Nosenie letečka, ktoré mal v rokoch 1982 až 1995 v repertoári Detský folklórny súbor Cíferan. Na lúke pri sekvoji mali detičky premiéru, ktorú im nanešťastie prekazilo nepriaznivé počasie. Veríme, že o rok toto krásne podujatie zopakujeme a deti sa nám predvedú v krásnych ľudových odevoch v plnej paráde. Veľmi nás teší veľký záujem o ľudové zvyky a tradície a ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave tejto akcie.

Peter Gross
zástupca vedúcej FSk Cífer