O niekoľko týždňov je to tu! Krst katalógu Emílie Bachratej s názvom “Cifruvaní Cíferané”. Prikladáme malú ochutnávku fotografií, ktoré v katalógu nájdete a nižšie si môžete prečítať pár slov od samotnej autorky Emílie.

“Prvým predpokladom pre napísanie katalógu „Cifrovaní Cíferané“ bola túžba opísať základné súčasti nášho krásneho kroja, úpravu hlavy, obuvi a odevných doplnkov. Nebolo to také ťažké, pretože som od rodičov a mojich starých rodičov často počula rozprávanie o živote a spôsobe odievania ľudu v našej obci. Vždy ma zaujímali materiály, strihy, spôsoby odievania, výzdoba odevov, z ktorých vznikal náš kroj. Všímala som si spôsob jeho nosenia, aké boli úlohy jeho súčastí, ktoré z nich zanikali, či nahrádzali sa inými súčasťami. Myslím, že dôležitou úlohou našej generácie je poznať kultúru, tradície, štýl života, zvyklosti aj odev predchádzajúcich generácií. No nielen ich pasívne prijímať, ale predovšetkým snažiť sa o zachovanie tradícií. Tak spoznáme spôsob života našich predkov v Cíferi, ich pracovitosť, ale najmä mimoriadny zmysel pre krásu, ktoré vyjadruje vzácna existencia nášho kroja. V katalógu som chcela zaznamenať všetky dôležité fakty, týkajúce sa spôsobu odievania minulých generácií a zachovať toto bohaté dedičstvo aj pre nasledujúce generácie. Moje úprimné želanie je uvedené v závere tejto publikácie, ktorá je určená všetkým milovníkom a obdivovateľom cíferského kroja: „Vycifrovaní Cíferčania by mali pri obliekaní kroja vedieť opísať svoj ľudový odev, aj to, pri akých príležitostiach a v ktorých ročných obdobiach si ho naši predkovia obliekali…“. Srdečné poďakovanie chcem vyjadriť všetkým, ktorí finančne aj odborne podporili vydanie tejto publikácie.”