Milí prátelé!
Zvolávame šeckích, abi sa pridali k nám na fašángové chodzení masék po našej dzedzine Cífer! Už f sobotu 22.2.2020 od 13:30 cez ulice: Východná, Štadiónová, Hlboká, M. R. Štefánika, Záhradná, SNP, Hviezdoslavova, M. R. Štefánika, Vendelínska, SNP, Nám. A. Hlinku. A následne čo to zaspívame aj zatancujeme na obecnom úrade f Cíferi o 15:35.

 

FAŠIANGY
1. obdobie od sviatku Troch kráľov (6. január) do Popolcovej stredy (pohyblivý sviatok) medzi vianočnými sviatkami a veľkým pôstom. Konali sa spoločné priadky, zakáľačky a svadby, ktoré sprevádzali hry, zábavy, obchôdzky masiek (maškár) a muzík po dedine;
2. zvyky v závere fašiangového obdobia so stopami staroslovanských agrárnych obradov predjaria aj európskej karnevalovej tradície. Magicko-prosperitné úkony mali blahodarne pôsobiť na dobrú úrodu (ľanu, konopí, zemiakov). Posledné dni sa nazývali posledný fašank, bláznivé dni, šalone dni, ostatky, mjesopust, mjasnica. Vtedy sprievody mládencov obchádzali domy a tancovali osobité fašiangové tance. Fašiangovníkom sa za obchôdzku ponúklo zajesť, vypiť i peniaze, z vyzbieranej slaniny, klobásy a vajec si po obchôdzke robili hostiny. Na pohostenie počas fašiangových susedských a priateľských návštev sa smažili šišky, fánky, pampúchy, kreple, grapne. Konali sa tanečné zábavy, najmä vo fašiangový utorok ako posledná muzika pred pôstom, na ktorej sa niekde pochovávala basa. V mestách mali špecifickú podobu zábavy a sprievody remeselníckych cechov. Usporadúvali súťažné hry, obradne prijímali učňov medzi tovarišov, volili nových cechmajstrov. Po zániku cechov sa udržiavali maškarné plesy, bály a tanečné zábavy. Fašiangy sa v redukovanej forme (jedlá, tanečné zábavy, maškarné plesy, pohostinnosť) zachovávajú na väčšine územia Slovenska, v mnohých dedinách sa konajú sprievody masiek.
Zdroj: CTĽK