Ďaľší ročník Cíferských vianočných trhov sa uskutočnil 16. decembra 2017. Folklórna skupina vo svojom stánku ponúkala tradičnú zázvorovicu, omascený chleba s cibulu a cisársky trhanec.

A na záver, vinšujeme vám títo slávne svátky, Krista Pána narodzení, abi vám dal Pánbo zdraví, ščascí, Božé požehnání a po smrci bi ste králofstvo nebeské opsáhnut mohli.🔔

Fotografie si môžete prezrieť vo fotogalerii 🙂