Milí folklórni priatelia!
Uzatvárame nielen kalendárny rok, ale aj rok Jozefa Bernadiča. Pripomeňme si nielen kto to bol, ale aj čo vytvoril a svojím nasledovníkom zanechal.

Bol to činorodý človek. S jeho menom sa úzko spája kultúrny a športový život v obci Cífer od prvej ČSR až do konca 80. rokov 20. storočia. Stál pri zrode futbalového klubu v našej obci. V roku 1925 spoločne s kamarátom a heligonkárom Jánom Krajčovičom založili cíferskú národopisnú tanečnú skupinu a začali s ďalšími nadšencami nacvičovať ľudové tance na dvore v hostinci Jána Rakúsa, čím založili tradíciu folklórnej skupiny, na ktorú nadviazala Folklórna skupina Cífer založená v roku 1970 Ladislavom Bernadičom. Bol taktiež choreograf známej cíferskej besedy a jeden zo zakladajúcich členov Dramatického krúžku Janka Palárika.

V produktívnom veku bol Jozef Bernadič zamestnancom Nemocenskej poisťovne, v ktorej pracoval v pozícii kontrolóra práceneschopnosti. Veľa preto cestoval po Trnavskom kraji. Okrem práce pre zamestnávateľa sa celý čas ako obdivovateľ tradičného ľudového umenia venoval svojej zberateľskej záľube. Z ciest si pravidelne prinášal kúsky ľudového úžitkového, ale i dekoratívneho umenia – džbánky, tanieriky, misky, sväteničky a obrazy maľované na skle. Po niekoľkých rokoch vznikla početná zbierka, predmety tvorili dekoráciu v prednej izbe jeho domu, kde boli inštalované na stenách a uložené na veľkom starožitnom sekretári a v dobovej sklenenej vitríne.

Zomrel 17. januára 1989 – JOZEF BERNADIČ, čestný občan obce Cífer in memoriam.

Olejomaľba Svetozára Ilavského z roku 1979
Cíferský folklórny “richtár” Jozef Bernadič