Dňa 18. marca 2023 sa uskutočnila naša premiéra vynášania Moreny v Cíferi 🌱🌷
Znamenie, že konečne prichádza jar!
Jedným z prvých jarných zvykov je vynášanie Moreny. Morena sa vynášala v deň jarnej rovnodennosti alebo dva týždne pred Veľkou Nocou na Smrtnú nedeľu. Morenu vynášali po dedine a pálili mladé dievčatá. Tak vyháňali smrť, chorobu od ľudí a zvierat, odháňali zimu a privolávali jar.
V tento deň ľudia vstávali veľmi skoro ráno, ešte pred východom Slnka a umývali sa v potoku v tečúcej vode, aby boli zdraví. Morene sa nesmel nik vysmievať, keďže sa verilo, že ak tak niekto urobí, potom ochorie.
Voľakedy ľudia verili v nadprirodzené sily, Morena bola bohyňa zimy a smrti.