Počas prvej adventnej nedele sme vystúpili s pásmom vinšov a kolied Vianoce a Nový rok v Cíferi na vianočných trhoch v Slovenskej Novej Vsi, kde nás po roku opäť vrúcne privítala starostka obce. „Novanom“ sme tradičnými, ale aj menej známymi cíferskými koledami a vinšami, spríjemnili nedeľný podvečer a na záver nášho vystúpenia sme si všetci spoločne zaspievali najznámejšiu koledu Tichá noc.

Naša folklórna skupina už viac ako 30 rokov doprevádza sv. Mikuláša a jeho družinu po našej dedine. A nebolo tomu inak ani tento rok. V predvečer sviatku sv. Mikuláša sme navštívili až 26 domácností, kde sv. Mikuláš so svojimi anjelmi obdaroval viac ako 50 detičiek. Na tie deti, ktoré počas roka nie veľmi poslúchali, mali čerti pripravené mechy a reťaze. Pre deti je návšteva sv. Mikuláša priamo u nich doma nezabudnuteľným zážitkom a my sa tešíme z veľkého záujmu o tento krásny zvyk.

Druhý adventný víkend patril vianočným trhom v Hrnčiarovciach nad Parnou a v Jablonci. Na pódiu v Hrnčiarovciach sme sa predstavili s naším vianočným pásmom, v ktorom sú obsiahnuté všetky udalosti vianočného obdobia – od narodenia Jezuliatka, cez novoročné vinše a piesne až po trojkráľovú koledu. Neplánovane sme sa po ceste domov zastavili aj na vianočných trhoch v susednom Jablonci, kde sme „Halmešanov“ prekvapili a zaspievali im zopár kolied z nášho repertoáru. Spolu so starostom obce sme posedeli pri dobrom vínku a vychutnali si pokojnú predvianočnú atmosféru.

V sobotu 16. decembra sa v Cíferi konali tradičné remeselné vianočné trhy, na ktorých má svoj stánok pravidelne už niekoľko rokov aj naša folklórna skupina. Každoročne sa na túto udalosť patrične pripravíme, najmä výrobou legendárnej cíferskej zázvorovice a napečením medovníčkov a iných dobrôt. Dávame si záležať aj na nazdobení a nasvietení celého stánku, čo vždy rýchlo priláka návštevníkov trhov. Neodmysliteľnou súčasťou našej ponuky je aj tradičný omascení chleba s cibulu, ktorý vhodne ulahodí návštevníkom nášho stánku. Niektorí naši členovia dobrovoľne pomáhali s prípravami tohtoročných vianočných trhov zapojením sa do výzdoby námestia, ktorá bola tento rok naozaj nádherná. V rámci kultúrneho programu sme vystúpili s naším vianočným pásmom, ktoré sme začali pripravenou vtipnou scénkou troch susied na trhu. Pásmo sme ukončili pri betleheme zaspievaním koledy Tichá noc, čo navodilo dojímavú vianočnú atmosféru. Po vypredaní všetkých zásob zázvorovice sme stánok na záver trhov zbalili a spokojní sme sa rozlúčili. Spoločne sme si popriali tak, ako zvykneme vinšovať aj pri koledovaní:

Milosciplné a požehnané vánočné svátki, Krista Pána narodzení, abi sa vám splnilo šecko, čo si od malého Ježiška žádate. A v novém roku zdraví, ščascí, Božé požehnání, na rolách úrodu, v komore hojnosci a na stole chleba dosci! Abi ste boli zdraví a veselí jako v nebi andeli!

To isté želáme aj vám všetkým a ďakujeme za vašu priazeň počas celého tohto roka.

Peter Gross
zástupca vedúcej FSk Cífer